De Praktijk

Logopedie-Oost-Gelre-Lichtenvoorde-praktijk-kwaliteit


Allround logopediepraktijk in Lichtenvoorde

De hoofdlocatie van de praktijk is gevestigd in Gezondheidscentrum Oost Gelre, deze ligt in het centrum van Lichtenvoorde en is hierdoor goed bereikbaar. Er is parkeergelegenheid voor de praktijk. De praktijk heeft een eigen entree met wachtkamer, twee behandelkamers en is voor minder validen voldoende toegankelijk.
De logopedisten zijn eveneens werkzaam op nevenvestigingen of komen waar nodig aan huis. 

Ons logo straalt rust en vertrouwen uit. Groen staat voor groei en veiligheid.
De uil staat voor kennis en wijsheid. Een uil heeft een uitstekend goed gehoor en zicht.
Er is een lachend mondje te zien in de O van Oost.
Onze slogan spreekt voor zich ‘zorg om communicatie’. Lees je hiervan alleen de groene letters dan staat er ‘zorg om u’.
Dit alles staat voor de kernwaarden van de praktijk; zorgzaam, persoonlijk en professioneel.
De hulpvraag van de cliënt en omgeving staat centraal.

De praktijk blijft innoveren en meegaan in de nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken, behandelmogelijkheden en behandelmaterialen. Digitalisering heeft steeds meer zijn intrede in de praktijk gemaakt door video instructies, oefenapps en digitaal onderzoek.
Om onszelf te blijven ontwikkelen volgen wij regelmatig bij- en nascholingen en zijn wij lid van een kwaliteitskring.

Logopedie Oost Gelre is aangesloten bij Logopedieschakeleen professioneel netwerk van samenwerkende logopedisten.
De praktijk heeft verbinding met andere zorgprofessionals. Wij maken deel uit van Kinderteam Oost Gelre  en het Eerstelijns Expertiseteam Neurologie (EEN), Paramedie Ouderenzorg Oost Gelre en het Netwerk Oncologie Lichtenvoorde.
Kennis wordt gedeeld in voorlichtingsavonden. Scholen hebben de mogelijkheid om casussen te bespreken en/of advies in te winnen.
Er vindt onderlinge afstemming plaats door middel van interdisciplinair overleg.
Maatschappelijke verbondenheid vinden wij belangrijk. We denken graag mee in vraagstukken en adviseren op het gebied van communicatie in de breedste zin van het woord.

Dankzij een fijn team van logopedisten kan Logopedie Oost Gelre passende logopedische zorg verlenen voor jong en oud. 
Ons team van logopedisten stelt zich graag voor.