Ons Team

Onze logopedisten zijn professionals bij wie jij je snel op je gemak voelt.
Kwaliteit en persoonlijke aandacht staan bij ons voorop.
Wij luisteren naar jouw hulpvragen en zorgen voor een goede behandeling, begeleiding en advisering.

Joyce Vrijdag – Schutten
Logopedist | Praktijkhouder
joyce.vrijdag@
logopedielichtenvoorde.nl
06 39 60 97 31

Ik ben de gedreven praktijkhouder van Logopedie Oost Gelre.
Mijn studie heb ik voltooid in 2002 aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en al ten tijde van het afstuderen ben ik begonnen met werken in de huidige praktijk.
Vanaf 2011 ben ik de praktijkhouder van een praktijk die kwaliteit en zorg op maat levert voor jong en oud.

Door de jaren heen ben ik uitgegroeid van een allround logopedist naar een logopedist met veel affiniteit en kennis en kunde in de jongere doelgroep en de specialisatie in lees- en spellingsproblematiek en dyslexie. Door verschillende cursussen en trainingen, behandel ik veel jonge kinderen met spraak-taalproblemen. Niet alleen een goede begeleiding van het kind, maar ook dat van de ouders vind ik belangrijk en uitdagend. Waar nodig zal contact met school of andere betrokkenen plaatsvinden, om een behandeling af te stemmen.
Ook (jong) volwassenen worden middels Rationeel Emotieve Therapie (RET) bij diverse (lichamelijke) klachten door mij geholpen.

Naast de logopedische behandelingen hou ik mij bezig met ontwikkelingen en vernieuwingen binnen de logopedie en met allerlei organisatorische zaken rondom de praktijk. Dit varieert van het doen van boodschappen, het geven van een voorlichting, tot het contact met de zorgverzekeraars.
Het werken in de praktijk vind ik ontzettend afwisselend en inspirerend en doe dit nog steeds met ontzettend veel plezier!

Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

 

Nicole Maas
Logopedist | Compagnon
nicole.maas@
logopedielichtenvoorde.nl
06 82 57 46 28

 • Afasietherapeut
 • Parkinsontherapeut
 • Adem/Stemproblemen
 • Manuele Larynx Facilitatie
 • Slikproblemen bij ouderen
 • NAH, Dysartrie
 • Neurologische aandoeningen
 • Oncologie
 • Chronisch hoesten
 • Spraakafzien
 • Stotteren
 • Spraak-taalproblemen
 • Schisis

Ik ben in 1988 afgestudeerd aan de Hogeschool Enschede (nu Saxion).
Hierna heb ik 21 jaar als logopedist gewerkt waarvan 15 jaar als praktijkhouder en 6 jaar in een Orthopedagogisch Behandelcentrum voor kinderen met ontwikkelingsproblemen. Vervolgens heb ik 12 jaren als manager in de zorg gewerkt.

Na verloop van tijd ontdekte ik dat ik het mooie vak Logopedie steeds meer begon te missen en besloot ik om mijn oorspronkelijke professie weer op te pakken. Ik ben iedere dag ongelofelijk blij met mijn besluit.
Ik voldoe na een herintrederstraject opnieuw aan alle kwaliteits- en scholingseisen en sta dan ook weer met trots geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Ik behandel allround, maar heb  speciale affiniteit met het behandelen van volwassenen met stem- en ademproblemen, hoorproblemen (spraakafzien), taal-, spraak- en slikproblemen bij neurologische aandoeningen (bv. een CVA of bij MS), stem- spraak-, slikproblemen bij Oncologie en Stotteren. Ik ben gedreven in het samenwerken met andere zorgverleners en zoek hierin graag de verbinding.

Joyce is praktijkhouder en vroeg of ik wilde samenwerken. Zo kan de kennis en ervaring die ik heb over management en organisatie ingezet worden voor verdere doorontwikkeling van deze mooie praktijk.

Ik behandel 3 dagen in de week en houd me 1 dag per week bezig met organisatie, ontwikkeling en HRM zaken. Zo combineer ik alle ervaring die ik eerder heb opgedaan. Hoe mooi is dat!

Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Nicole Frielink
Logopedist |
BSM-de Jong -therapeut
nicole.frielink@
logopedielichtenvoorde.nl
06 82 56 17 42

 • Adem/Stemproblemen
 • Manuele Larynx Facilitatie
 • Slikproblemen bij ouderen
 • NAH, Afasie, Dysartrie
 • Neurologische aandoeningen
 • Aangezichtsverlamming
 • Spraak-taalproblemen
 • Acoustic Pioneer coach
 • BSM-de Jong 

In 2002 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen. Ik heb daarna in verschillende instellingen en scholen gewerkt als logopedist.
Ik heb me gespecialiseerd  in de revalidatie van volwassen met problemen op het gebied van gebied van spraak-, taal-, communicatie en slikken. Aanvankelijk in het SKB. Daarna heb ik 12 jaar met veel plezier in het centrum voor revalidatie, ’t Roessingh, gewerkt. Hier heb ik veel cliënten met spierziekten (neuromusculaire aandoeningen) onderzocht en behandeld. Ook werkte ik daar binnen het CVA-team, waar ik volwassenen met spraak-taal en -of slikproblemen na hersenletsel behandelde. De laatste jaren heb ik me meer verdiept in stemproblemen en globusgevoel.

Via een omweg ben ik in de praktijk beland, waar ik allround ga behandelen.
Mijn specialisaties zijn afasie, dysartrie, dysfagie, perifere aangezichtsverlamming, stem en globusgevoel. Ik ben mimetherapeut en behandel ook door middel van manuele facilitatie van de larynx. 

Naast logopedist ben ik BSM-de Jong-therapeut. BSM staat voor Brain-Stimulating-Method. Ik kwam via mijn zoon in aanraking met deze mooie therapievorm. Binnen de BSM zoeken we naar de lichamelijke oorzaak achter leer-, ontwikkel- en gedragsproblemen bij kinderen. Maar ook bij volwassenen kan de BSM-de Jong effectief zijn. 
Met motorische oefeningen en massages proberen we het zenuwstelsel en brein te stimuleren, zodat de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt en het kind weer in balans is en zich goed voelt.

BSM-de Jong therapie  kan de logopedische behandeling goed ondersteunen, het is een unieke en waardevolle combinatie.
Binnen de praktijk krijg ik de kans om beide therapievormen te combineren. Daar ben ik erg blij mee!

Ik ben werkzaam op maandag en dinsdag,

Jennie Rietberg
Logopedist
jennie.rietberg@
logopedielichtenvoorde.nl
06 28 12 30 01

Ik ben sinds augustus 2022 gestart bij  Logopedie Oost Gelre.
Ik ben in juni 2022 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Mijn vierdejaars stageperiode heb ik gelopen binnen deze praktijk.
Dit beviel zo goed dat ik met plezier mijn kennis en kunde inzet voor Logopedie Oost Gelre.

Gedurende mijn opleiding heb ik stage-ervaring opgedaan in twee verschillende allround logopediepraktijken en zo veel geleerd over de verschillende behandelgebieden bij kinderen. 
Tijdens mijn opleiding heb ik de minor ‘Dyslexie: signalering & begeleiding’ en de verdieping ‘Het jonge kind’ gevolgd.

Ik heb veel affiniteit met kinderen en probeer ze op hun gemak te laten voelen tijdens de behandeling en samen voor een goed en optimaal resultaat te gaan. Dit doe ik met heel veel plezier.

Ik ben werkzaam op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.