Behandelgebieden - Kinderen

Logopedie Oost Gelre is er voor kinderen die moeite hebben met
de spraak, taal en/of communicatie.

Voorbeelden hiervan zijn:
– onvoldoende verstaanbaar spreken
– uitspraakmoeilijkheden
– niet of nauwelijks praten
– weinig interesse in taal
– korte, foutieve of onvolledige zinnen maken
– moeilijk taal begrijpen
– weinig woorden kennen
– niet op woorden kunnen komen
– onsamenhangend vertellen
– niet of moeizaam buiten het hier en nu vertellen
– moeite om bij een gesprek aan te sluiten bij de ander
– niet durven praten buitenshuis
– stotteren
– overmatige speekselvloed
– met de tong tussen de tanden praten
– regelmatig met open mond zitten
– gehoorproblemen
– onvoldoende vaardig in het hakken en plakken (b-oo-m)
– lees- en of spellingsproblemen
– moeite hebben met begrijpend lezen
– snel hees of schor zijn
– afwijkend slikken

Taalproblemen 
Een kind kan in de taalontwikkeling achterblijven in het begrijpen en gebruiken van de taal.   Lees meer

Articulatieproblemen
Veel jonge kinderen kunnen nog niet goed articuleren.   Lees meer

Afwijkende mondgewoonten – voorkomen is beter dan genezen
Speenzuigen, vingerzuigen en duimen (na het derde levensjaar), mondademen en nagelbijten zijn ongunstige gewoonten.   Lees meer

Auditieve vaardigheden
Auditieve vaardigheden zijn belangrijke vaardigheden voor een goede start in groep 3.   Lees meer

Gehoorverlies kinderen
Bij aantoonbaar gehoorverlies en dit invloed heeft op de communicatie wordt er gesproken over een hoorstoornis.   Lees meer

Kinderheesheid
Hees zijn wil zeggen dat de stem niet helder klinkt.   Lees meer

Stotteren
Stotteren is onvloeiend spreken.   Lees meer

Broddelen 
Hoewel stotteren en broddelen allebei vormen van een spraakstoornis zijn, zijn er wel duidelijke verschillen.   Lees meer

Hyperventilatie bij kinderen  
Hyperventilatie is te snel en diep ademen.   Lees meer

Overmatig speekselverlies
Per dag maken drie speekselklieren een halve tot anderhalve liter speeksel aan. Lees meer

Eet- en drinkproblemen bij baby’s
De behandeling van eet- en drinkproblemen bij baby’s en (jonge kinderen) valt onder preverbale logopedie Lees meer