Specialisaties


Articulatie therapie

Om de spraak bij kinderen en volwassenen te trainen zijn er verschillende methodes die ingezet kunnen worden.
In ons team zijn logopedisten die werken met Hodson&Paden, Metaphon en PROMPT, OMFT en PLVT.

Communicatietherapie voor kinderen met meervoudige en complexe problemen
Wij helpen kinderen met stoornissen bij het verbeteren van hun communicatievaardigheden.
Onder andere kinderen met Taalontwikkelingsstoornissen (TOS therapie), Autisme spectrum stoornis (ASS) en het Syndroom van Down kunnen bij een van onze gespecialiseerde logopedisten terecht. We werken nauw samen met andere zorgverleners voor een optimale afstemming van de therapie.

Oro-Myofunctionele Therapie (OMFT)
Duimen, speenzuigen, ademen door de mond en een verkeerd slikpatroon kunnen het gebruik van de mondspieren verstoren.
Dit kan een negatief effect hebben op de groei van de bovenkaak en de stand van de tanden. Het kan ook een negatief effect hebben op de uitspraak, denk daarbij aan slissen of onduidelijk uitspreken. OMFT is een oefentherapie die helpt dit te herstellen.

Voorschotbehandeling
Bij sommige kleuters uit groep 2 blijft de ontwikkeling van het bewustzijn van klanken en de letterkennis achter.
Door onze voorschotbenadering wordt het fonemisch bewustzijn getraind.
Op deze manier kan een goede start gemaakt worden met het leren lezen en spellen in groep 3.

Therapie voor Lees & Spellingsproblemen
Moeilijkheden met lezen en spellen kunnen problemen geven op school en ook het leesplezier verminderen. Lees- en spellingsproblemen vinden vaak hun oorsprong in problemen met de spraak en de taalontwikkeling. Denk hierbij aan het horen en herkennen van klanken, het omzetten van klanken naar letters, het kunnen onthouden van alles wat je hoort en dan ook nog in de juiste volgorde. We werken met de methode Taal in Blokjes.

Cursus voor Spraakafzien
Spraakafzien wordt ook wel liplezen genoemd. Spraakafzien is veel meer dan alleen naar de mond kijken ter ondersteuning bij slechthorendheid of doof zijn. Naast het leren spraakafzien worden er communicatiestrategieën besproken, waardoor communicatie
zo optimaal mogelijk verloopt.

Adem-/ Stemtherapie
Heesheid ontstaat wanneer er sprake is van niet goed functionerende stembanden of van het foutief gebruiken van de stembanden.
Er worden verschillende behandelmethodes ingezet, waaronder ook massage van de halsspieren, genoemd Manuele Facilitatie.
Tevens behandelen wij klachten voor chronisch hoesten en klachten zoals een ‘brok in de keel gevoel’.
Hyperventilatie, ademproblemen bij astma en COPD behoren eveneens tot onze aandachtsgebieden.

Afasietherapie
Mensen die getroffen zijn door een hersenletsel kunnen problemen ervaren met het begrijpen van taal, spreken, lezen en schrijven.
Wij helpen en begeleiden bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) om de communicatiemogelijkheden te optimaliseren en begeleiden
u en uw naaste omgeving. Er wordt afstemming gezocht met andere zorgverleners zodat er sprake is van een multidisciplinaire behandeling.
De praktijk is aangesloten bij AfasieNet. Nicole Maas is geregistreerd Afasietherapeut

Sliktherapie bij slikproblemen voor volwassenen en ouderen
Slikproblemen kunnen ontstaan door verminderde spierkracht, een verstoorde samenwerking van spieren en bij een verminderde gevoeligheid in de mond en keel. Dit kan gebeuren na hersenletsel, na een bestraling of na een operatie.
Bij slikproblemen (dysfagie) verlopen zuigen, kauwen en doorslikken niet goed. Dit  kan leiden tot verslikken.
Het slikprobleem zal door middel van een slikonderzoek worden geanalyseerd.
Bij slikrevalidatie wordt getracht de normale slikfunctie te herstellen.
Wanneer dit niet mogelijk is kan er door middel van compensatietechnieken voor gezorgd worden dat het slikken zo veilig
mogelijk plaats vindt.

Hoofd hals Oncologie
Na behandeling van hoofd-hals kanker kunnen verschillende problemen ontstaan op het gebied van de stem, het spreken, het slikken, de bewegelijkheid van de lippen, de tong en de kaak. Deze problemen kunnen door de operatie, chemotherapie en/of bestraling veroorzaakt worden of toenemen.
De logopedist kan helpen het slikken te trainen en adviezen geven over wat veilige en passende voedingsconsistenties zijn.
Bij problemen op het gebied van het spreken en/of de stem kan de logopedist adviezen geven en oefeningen aanreiken om de stemkwaliteit en de spraakverstaanbaarheid zo optimaal mogelijk te verbeteren. Wanneer het strottenhoofd, met daarin de stembanden, geheel of gedeeltelijk is verwijderd, kan de logopedist helpen met het aanleren van een andere manier van stemgeven.
In geval van een aangezichtsverlamming kan de gelaatsmusculatuur getraind worden.
Bij gehoorproblemen kan spraakafzien worden aangeleerd en  communicatiestrategieën worden gegeven.

Parkinson
De praktijk is aangesloten bij ParkinsonNet. Nicole Maas heeft de scholing tot ParkinsonNet logopedist afgerond.
‘De best mogelijke zorg en kwaliteit van leven voor iedereen met de ziekte van Parkinson, of een atypisch parkinsonisme, dat is wat ParkinsonNet drijft. Door de mens met parkinson centraal te stellen, samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines te verbeteren en expertise van zorgverleners te vergroten, faciliteert ParkinsonNet een optimaal netwerk van parkinsonspecialisten. Op deze manier draagt ParkinsonNet bij aan een hoogwaardige kwaliteit van zorg.’

Manuele Facilitatie van de larynx (MFL)
Bij stemproblemen, klachten van spanning in de hals/nek/schouderspieren (brok in de keel gevoel) kan Manuele Facilitatie van de larynx (MFL, ook wel MLF genoemd), beter bekend als massage van de hals/nekspieren, worden ingezet door onze gespecialiseerde logopedisten. 
De toepassing van osteopathie is een waardevolle methodiek tijdens logopedisch onderzoek en behandeling van hals-slik-stemklachten.

(Auditief) Werkgeheugen
Het werkgeheugen, een executieve functie, speelt een cruciale rol bij het plannen, organiseren en controleren van diverse cognitieve processen. Dit vermogen stelt ons in staat om actief informatie vast te houden, deze te manipuleren, soepel tussen taken te schakelen en onze aandacht te richten terwijl we afleiding negeren. Dagelijks vertrouwen we op ons werkgeheugen om informatie voor korte periodes te vast te houden en taken die hierbij horen uit te voeren. Wanneer dit niet goed functioneert, worden problemen ondervonden.
Kinderen, maar ook volwassenen, kunnen hun werkgeheugen versterken en efficiënter gebruiken door gerichte training en het aanleren van strategieën. Tijdens werkgeheugentraining wordt gestimuleerd om informatie actief vast te houden, mentale ordening aan te brengen, vlot te wisselen tussen taken en afleidingen te weerstaan. 
De logopedisten die Acoustic Pioneer coach zijn maken gebruik van een werkgeheugentraining. 
De training app is zodanig opgebouwd dat het brein langzamerhand moeilijkere taken krijgt zodat het werkgeheugen en/of auditieve verwerking steeds beter wordt en de verwerkingssnelheid bij de informatieverwerking verbetert. Daarnaast helpt het ook bij het vergroten van de cognitieve flexibiliteit.
De werkgeheugentraining is een effectieve aanpak die een positieve impact heeft op het leren en de ontwikkeling van kinderen.