Behandelgebieden – Volwassenen

Taalstoornis t.g.v. een neurologische aandoening – Afasie 
Afasie is een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel in de linker hersenhelft.   Lees meer

Sraakproblemen t.g.v. een neurologische aandoening – Dysartrie (Parkinson, CVA, ADCA, ALS, MS, Oncologie) 
Een dysartrie is een spraakstoornis, die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel.   Lees meer

Spraakstoornis t.g.v. een neurologische aandoening – Apraxie 
Iemand met een spraakapraxie heet moeite met het bewust uitspreken van klanken, woorden en zinnen.   Lees meer

Slikproblemen – dysfagie (Parkinson, CVA, ADCA, ALS, MS, Oncologie)  
Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd.   Lees meer

Stemproblemen 
Heesheid ontstaat wanneer er sprake is van niet goed functioneren van de stembanden.   Lees meer

Brok in de keel – Globusgevoel 
Een ‘brok in de keel” komt vaak voor. Het brokgevoel zit meestal ter hoogte van het strottenhoofd. Lees meer

Hyperventilatie
Symptomen van hyperventilatie die vaak genoemd worden zijn; duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen. Lees meer

Gehoor
Bij slechthorendheid kan het leren spraakafzien de communicatie met anderen verbeteren/vergemakkelijken.   Lees meer

Bovenmatig boeren- Aerofagie of Supragastrisch boeren
Oorzaken zijn Aerofagie of Supragastrisch boeren. Aërofagie betekent letterlijk ‘lucht slikken’.   Lees meer

Stotteren
In Nederland stotteren circa 175.000 mensen, waarvan 20.000 ernstig. Er zijn veel vormen van stotteren.   Lees meer

Broddelen
Broddelen is een stoornis in het spreken waardoor het spreken moeilijk verstaanbaar is.   Lees meer

Taalontwikkelingsstoornis (TOS) volwassenen
Iemand met een TOS kan vaak niet (goed) op bepaalde woorden komen.   Lees meer

Afwijkend Slikken
Bij afwijkend slikken ligt de tong vaak laag onder in de mond. De tong wordt dan tegen of tussen de tanden geperst.   Lees meer

Hoofd hals Oncologie
Na behandeling van hoofd-hals kanker kunnen verschillende problemen ontstaan  Lees meer