Vragenlijst Directe Toegankelijkheid (DTL) t/m 12 jaar

  IS ER BIJ UW KIND SPRAKE VAN . . . . . . .


  Algemeen

  Pijn in de mond, keel of het oor waarmee u nog niet bij de (huis)arts bent geweest?


  Gehoorproblemen waarvan een (huis)arts niet op de hoogte is?


  Ongewenst gewichtsverlies en/of gewichtsverlies waar u geen verklaring voor heeft bij uw kind?


  Veelvuldig hoesten of benauwdheid die nog niet onderzocht zijn?


  Het plotseling ontstaan van de klachten na een val, ongeluk of andere ingrijpende gebeurtenis?


  Sociale en/of gedragsproblemen die niet eerder onderzocht zijn?


  Problemen op andere ontwikkelingsgebieden waar een (huis)arts niet van op de hoogte is?


  Eten en drinken

  Eet- en/of drinkproblemen?


  Regelmatig verslikken?


  Spraak/ Taal

  Moeite om dingen te onthouden terwijl hier eerder geen sprake van was?


  Onverwacht plotseling gaan stotteren na het 7e levensjaar?


  Een afwijking aan lip, kaak en/of gehemelte bij uw kind die nog onderzocht is door een (huis)arts?


  Last aan keelmandelen en/of neusamandel waarmee u nog niet bij de (huis)arts bent geweest?


  Krachtsverlies in het gezicht, mond- en/of keelgebied dat nog niet onderzocht is door een (huis)arts?


  Een verminderde doorgang van de neus en/of het keelgebied dat niet bekend is bij een (huis)arts?


  Gebitsproblemen waarvoor uw kind nog niet onderzocht is en/of behandeld wordt?  Stem

  Heesheid die 3 weken of langer bestaat waarvan de (huis)arts niet op de hoogte is?


  Een vermoeide stem?


  Veelvuldig boeren en/of oprispingen?