Vragen over de verzekering

Logopedie Oost Gelre heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, je hebt hier geen aanvullende verzekering voor nodig. Logopedie valt onder het eigen risico. Voor personen onder de 18 jaar geldt het eigen risico niet.
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.
Het wettelijk eigen risico is voor 2021 vastgesteld op 385 euro.

Gemiste of te laat afgezegde afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, deze kosten komen dus voor eigen rekening. Indien een behandeling niet of niet op tijd (24 uur van tevoren) wordt afgezegd, zal deze in rekening worden gebracht. De kosten hiervoor bedragen 25 euro.

Algemeen

Logopedie is Direct Toegankelijk, je hebt dus geen verwijzing nodig van een (huis)arts. Er kan na de intake wel worden gevraagd om alsnog een verwijzing bij de huisarts te halen. Voor een behandeling op de dependances in de scholen is wel een verwijzing van een arts nodig, zodat duidelijk is dat er een medische klacht is.

Het aanmelden voor een afspraak kan op verschillende manieren:
– De voorkeur bestaat voor het invullen van het digitaal het aanmeldformulier.
– Bellen: 0544 – 37 73 33; vanwege behandelingen zijn we niet altijd in staat de telefoon te beantwoorden.
De voicemail kan worden ingesproken en er zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen.
– Mailen: info@logopedielichtenvoorde.nl
De mail wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.

Logopedie Oost Gelre houdt iedere 1e zaterdag van de maand van 9.00 uur tot 12.00 uur een vrijblijvend inloopspreekuur. Dit spreekuur vindt plaats bij de logopediepraktijk, Rapenburgsestraat 48, te Lichtenvoorde.
Het spreekuur biedt de gelegenheid om persoonlijk, logopedische vragen voor te leggen.
U kunt direct adviezen en duidelijkheid krijgen of het wenselijk is de klacht middels logopedie aan te pakken. 
Bellen of mailen mag uiteraard ook. Wees Welkom!

Logopedie Oost Gelre is Direct Toegankelijk. Zonder verwijzing van een arts is de praktijk te bezoeken.
De logopedist neemt dan een DTL-screening af. Deze screening is er voor bedoeld om te bepalen of de hulpvraag inderdaad bij de logopedist thuishoort en of het noodzakelijk is dat er toch een de huisarts wordt bezocht.
Er is een DTL-screeningsformulier voor kinderen en volwassenen. Vooraf aan de eerste afspraak kan deze al worden ingezien en/of worden ingevuld.

Behandeling

De behandeling duurt ongeveer een half uur.
De laatste minuten is er tijd voor administratie en het maken van een vervolgafspraak.

In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk.
Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen.
Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en eigen motivatie.
Het is lastig om een inschatting te geven hoe lang een logopedische therapie gaat duren, de logopedist probeert hier na de intake en het onderzoek een grove inschatting van te geven.

Bij het intakegesprek is nodig:
– Zorgpas;
– Geldig legitimatiebewijs;
– Indien verstrekt door (huis)arts de verwijsbrief voor logopedie graag meenemen.