Kinderteam Oost Gelre


Beter samenwerken rondom zorg voor kinderen
Vanaf januari 2019 is het Kinderteam Oost Gelre van start gegaan.
Vier eerstelijns zorgdisciplines rondom kinderen van 0 tot 18 jaar hebben hun krachten gebundeld in dit voor Oost Gelre unieke initiatief. Met ingang van dit jaar worden ouders/verzorgers, die hulp zoeken op het gebied van de ontwikkeling van hun kind en die zich aanmelden bij het kinderteam, breder onderzocht en behandeld. Het kan hierbij gaan om hulpvragen op het gebied van de motoriek, spraak- en taal, gedrag, begrip of sociaal-emotioneel welbevinden van het kind.

Vanuit de visie dat samenwerken sneller leidt tot een goede behandeling wordt voorkomen dat ouders/verzorgers niet eerst langs meerdere hulpverleners gaan om bij de juiste behandelaar uit te komen.

Het team bestaat uit enkele gespecialiseerde kinderfysiotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen en kinderergotherapeut die nauw met elkaar samenwerken bij het uitdiepen van de hulpvraag, het opstellen van een advies en/of behandelplan, en bij het verdere begeleidingstraject.

Het team is laagdrempelig toegankelijk via het mailadres en het telefoonnummer op de website.
De begeleiding vindt in principe steeds plaats op de vaste locatie waar de zorgaanbieders hun praktijk houden.

Omdat het gaat om (BIG) geregistreerde behandelaars met een contract bij de gemeente of de zorgverzekeraars, wordt het onderzoeks- en behandeltraject in de meeste gevallen volledig vergoed.

Bijkomend voordeel is, dat de deelnemende behandelaars reeds langere tijd werkzaam zijn in Oost Gelre en omgeving, en zodoende gebruik maken van een uitgebreid netwerk in de regio. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan korte lijnen met de consultatiebureau- en jeugdartsen, ziekenhuizen, de huisartsen, de scholen, de dagopvang, de sportverenigingen, het sociaal team, het ondersteuningsteam en een groot aantal andere zorgaanbieders rondom ontwikkelingshulpvragen van kinderen in en rondom Oost Gelre.

Onder het motto ‘Samen kinderen laten groeien’ denkt het Kinderteam Oost Gelre zodoende een belangrijke toevoeging te zijn in het zorglandschap van de eerstelijn in Oost Gelre.