Kind en Taal

Nuttige website Kind en Taal
Op de website Kind en Taal is van alles te lezen over de spraaktaalontwikkeling van kinderen.
De website Kind en Taal geeft antwoorden op en informatie over:
Wat is taal en hoe verloopt de taalontwikkeling? Past het spraaktaalniveau van een kind bij zijn/haar leeftijd? Wat kun je doen om het praten en luisteren van kinderen te stimuleren? Waar moet je op letten als een kind met meerdere talen tegelijk opgroeit? In welke boeken of op welke websites kan je goede informatie vinden? Waar kun je terecht voor adviezen en wat doet een logopedist?
De website is een initiatief van de NVLF, de beroepsvereniging van logopedisten.