Larynxmanipulatie

Larynxmanipulatie bij stem- en slikproblemen en een globusgevoel 

Bij stem- en slikstoornissen kan larynxmanipulatie als behandelmethode worden ingezet. Larynxmanipulatie is een therapievorm, die voornamelijk
wordt gebruikt door gespecialiseerde logopedisten.
Deze therapie gaat uit van de spanning van de diverse spieren en de invloed hiervan op de larynx (het strottenhoofd). De larynx bestaat uit verschillende structuren die onderling aan elkaar vastzitten met bindweefselbanden en spieren. De larynx hangt los in de hals en deze wordt enkel op de plek gehouden met spieren aan de benige structuren zoals de schedel, het borstbeen, de onderkaak en de wervels in de nek. Door deze constructie is
de spanning van de spieren zeer bepalend voor de stand van de larynx.
Een foutieve spanning (tonus) van de spieren kan leiden tot klachten m.b.t.
de beweeglijkheid van de larynx.

Wanneer larynxmanipulatie?
+ Stemproblemen:
De beweeglijkheid van de larynx kan beperkt zijn door de spierspanning van bepaalde spieren, waardoor er stemklachten zijn ontstaan.
+  Globusgevoel:
Foutieve spanningen van de larynxspieren kunnen leiden tot een brokgevoel in de keel (globusklachten). Hierdoor is men vaak geneigd veel te hoesten en/of te    keelschrapen. Dit zal het probleem enkel verergeren. Bij KNO-onderzoek wordt er echter niets afwijkends gevonden.
+  Slikproblemen:
Door overspanning van bepaalde spieren kan de larynx minder soepel heffen en          dalen, waardoor het slikken beperkt kan zijn.

Wat doet een logopedist?
Nicole Maas is gespecialiseerd in manuele larynx facilitatie en onderzoekt als eerste de spanningen van de spieren en de beweeglijkheid van de larynx. Indien het duidelijk is of er ergens een probleem bestaat m.b.t. de beweeglijkheid of de spierspanning zal zij het behandelplan bespreken. 
De structuren worden gemanipuleerd totdat deze in de normale stand staan. Er worden adviezen en oefeningen meegegeven om thuis de beweeglijkheid te kunnen stimuleren. Het optimaliseren van de houding is eveneens een belangrijk aandachtspunt om overbelasting van bepaalde spieren te voorkomen.